książki i napis "plan lekcji"

plan lekcji może ulec jeszcze zmianie