Szkoła rozpoczęła swoją działalność 3 marca 1955 r.

w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Nowotki 8

(obecnie Wilka-Krzyżanowskiego)

Szkoła nr 44 na Przymorzu rozpoczęła pracę 1 września 1972 roku


Działamy po to, aby:

nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki,

podejmujemy zadania wychowawcze i integrujące dla ogółu społeczności szkolnej,

dobro ucznia jest dla szkoły wartością nadrzędną

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. "Adama Mickiewicza"
Jagiellońska 24
80-366 Gdańsk

Telefon: 58 553 04 71
Email: sekretariat@sp44.edu.gdansk.pl 
Strona www: sp44.edu.gdansk.pl