SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. ADAMA MICKIEWICZA

ul. JAGIELLOŃSKA 24

80-366 GDAŃSK

TEL/FAX: 58 553 04 71

e-mail: sp44@wp.pl

strona szkoły: www.sp44gdansk.boo.pl