BIBLIOTEKA CZYNNA W GODZINACH:

biblioteka-84919.jpg [miniatura]

CZYTELNIA CZYNNA W GODZINACH:

biblioteka-84919.jpg [miniatura]

Poniedziałek 

Wtorek       

Środa         

Czwartek    

Piątek        

8.00  -  14.00

8.00  -  14.00

8.00  -  14.00

8.00  -  14.00

8.00  -  14.00

Zasady korzystania z biblioteki

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 • Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
 • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 • Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 • Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąca.
 • Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną
 • uzgodnioną z bibliotekarzem.
 • Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.
 • W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacje.
 • Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 • Zbiory podręczne odstawia na miejsce bibliotekarz.
 • Do czytelni nie wolno wnosić teczek, plecaków oraz wierzchnich ubrań.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.