Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2020/2021 odbywać się będą drogą elektroniczną lub telefoniczną do 2 września do godziny 15.00. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy znajdywać się będą w formie elektronicznej na stronie szkoły oraz w formie papierowej przy wejściu do szkoły.

Przypominamy, że opieka świetlicowa przysługuje uczniom klas I-III, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy OBOJGA rodziców/ opiekunów prawnych (wymagane potwierdzenie zatrudnienia). 

Świetlica rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2020 roku.