ŚWIETLICA - Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023 odbywać się będą na podstawie złożonych wniosków. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy znajdują się w formie elektronicznej na stronie szkoły w zakładce STREFA RODZICÓW - DOKUMENTY DO WYDRUKU (2 strony) oraz w formie papierowej przy wejściu do szkoły.

Przypominamy, że opieka świetlicowa przysługuje uczniom klas I-III, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy OBOJGA rodziców/opiekunów prawnych (wymagane potwierdzenie zatrudnienia). 

Świetlica rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2022 roku.

powrót do góry