POPRZEDNI DYREKTORZY SZKOŁY:

kolorowy bukiet kwiatów
historia-szkoly-157933.jpg
mgr LESŁAW KSIĘŻOPOLSKI
historia-szkoly-157936.jpg
mgr ANNA CZEKATOWSKA
historia-szkoly-157934.jpg mgr MARIAN MINTA historia-szkoly-157937.jpg mgr IRENA KARBOWIAK
historia-szkoly-157935.jpg mgr EDMUND BIELIŃSKI historia-szkoly-157938.jpg mgr MACIEJ BARAŃSKI

 

KALENDARIUM SZKOŁY

robotnicy stojący za tablicą z A. Mickiewiczem plac zabaw przed szkołą

3 marca 1955

Otwarcie szkoły w budynku przy u. Nowotki 8. Kieruje nią p. Zofia Gumińska.

4 marca1965

Nadanie szkole im. Adama Mickiewicza. Przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

1 września1966

Utworzenie szkoły ośmioklasowej.

15 czerwca 1970

Zawieszenie pracy placówki, której kierownikiem był Zygmunt Solarski.

1 września 1972

Rozpoczęła pracę nowa szkoła nr 44 na Przymorzu. Kierował nią p. Lesław Księżopolski. Skupiała ok.1200 uczniów, którzy uczyli się w 18 salach i 6 gabinetach. Został przekazany sztandar wrzeszczańskiej "czterdziestej czwartej".

1973/74

I miejsce w czwórboju LA w Gdańsku. I miejsce w Szkolnych Sztafetowych Biegach Przełajowych. Nadanie szczepowi harcerskiemu im. "Obrońców Helu".

1974/75

II nagroda KOiW za uczestnictwo w przedstawieniach i wzorowe zachowanie w POiFB. Liczne puchary i dyplomy w III Młodzieżowych Igrzyskach Sportowych.

1975/76

I miejsce w Wojew. Konkursie Ortograficznym. Wyróżnienie dla ucz. M. Barańskiego (obecnie Dyrektor szkoły) za pracę w ZHP.

1976/77

II miejsce dla zespołu muzycznego kl. IVd i Vc w konkursie "Ja i moje miasto".Uczeń. A. Demiańczuk uzyskał wysoką lokatę w konkursie matematycznym na szczeblu wojewódzkim.

1977/78

Szczep Harcerski im. "Obrońców Helu" otrzymuje sztandar.

1978/79

I miejsce w konkursie "Poznajemy dzieci świata".IV i V miejsce w konkursie matematycznym na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnienie w wojewódzkim etapie konkursu języka polskiego. Przekazanie młodzieży boiska szkolnego (boisko do gry w piłkę siatkową, koszykową, ręczną
i w tenisa).

1979/80

Stanowisko dyrektora szkoły objął p. Marian Minta. I m. kl. Ib (op. p.E.Pietras) w konkursie "Bezpieczna droga do szkoły". I m. w zbiórce surowców wtórnych. II m. w rajdzie "Szlakami Bohaterów Września".

1980/81

Nowym dyrektorem szkoły został p. Edmund Bieliński. Nadanie szkole odznaki "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".
I m. ucz. M.Matuszewskiej w jeździe szybkiej na lodzie w Woj. Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

1981/82

Ogłoszenie stanu wojennego. Przerwa w nauce do 3.I.82. Paczki żywnościowe z NRD i ZSRR dla uczniów. I m. w województwie dla Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego (op. p. G.Wysocka).

1982/83

I m. w Miejskich Igrzyskach w LA. I m. dziewcząt w biegach przełajowych. II i IV m. w konkursie geograficznym na szczeblu wojew. II m. w województwie zajęło SKKT i PTTK.

1983/84

I i II m. w konkursie geograficznym w województwie.

1984/85

Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły-zostaje nim Anna-Maria Czekatowska. I, II, IV m.
w wojew. Konkursie matematycznym. Naucz. Matematyki, jednocześnie zast. Dyr. Szk. p. J.Jagocka otrzymała nagrodę KOiW za przygotowanie uczniów. II m. w wojew. Konkursie fizycznym. III m. w wojew. Konkursie chemicznym. III m. w konkursie rękodzieła artystycznego. I, II, III m. w Szkolnych Igrzyskach w LA.

1985/86

Wizyta gości ze Szwecji. II m. M.Gromadzkiego w konkursie krasomówczym. Szkoła reprezentuje woj. gdańskie w Centralnym Turnieju Krajoznawczo-Turystycznym.

1987/88

Była uczennica wrzeszczańskiej "Mickiewiczówki" Irena Karbowiak została nowym dyrektorem szkoły. SKO prowadzone przez p. J. Karpińską zdobyło nagrodę dla najlepszych szkolnych kół. Szkolna drużyna zdobyła puchar w turnieju wiedzy o Gdańsku.

1988/89

Otwarcie Izby Powstania Wielkopolskiego ( op. p. E. Cinkusz). III i IV m. w woj. konkursie matematycznym. Wizyta młodych nauczycieli z Leningradu.

1989/90

I m. w drużynowych biegach przełajowych. I m. indywidualne w tej dyscyplinie. II m. w wojew.
w konkursie pracowni biologicznych (op. p. H. Bartecka). III m. w wojew. Konkursie matematycznym.

1990/91

Wprowadzenie nauczania jęz.angielskiego od klasy pierwszej. Pierwsze spotkanie opłatkowe młodzieży.

1991/92

Powrót lekcji religii do szkół. Wizyta nauczycieli z Litwy - dar książek i podręczników dla szkół polskich na Litwie. Wykonanie orła z koroną do sztandaru szkoły. Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa p. I. Karbowiak.

1996

III miejsce w kategorii zespołów wokalno- ruchowych dla zespołu „Jaga”.

1997

- Obchody 1000- lecia Miasta Gdańsk.

- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Gdańsku.

- III miejsce w Mistrzostwach Miasta Gdańska w Dwa Ognie Usportowione chłopców klas 4 i młodszych.

Obchody jubileuszu szkoły- 40 lat od powstania SP 44, 25 lat od przeniesienia do budynku na ul. Jagiellońską.

1999

- 10- ta rocznica wprowadzenia do szkół nauczania integracyjnego. Pani dyrektor Irena Karbowiak otrzymuje odznakę Prekursora Integracji.

2000

- Wymiana instalacji elektrycznej w całej szkole oraz malowanie sal lekcyjnych i holi- z pomocą Rodziców.

- Szkoła otrzymuje tytuł Honorowego Członka Wspierającego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby „LIVER” w Krakowie- w uznaniu za duże zaangażowanie w sprawę ratowania życia dzieciom podopiecznych Stowarzyszenia
2001

- I edycja szkolnego konkursu recytatorskiego „Złote Usta”.

- Wizyta gości z Norwegii i Elbląga- podzielenie się doświadczeniami dotyczącymi pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- I miejsce w Maratonie Konkursowym o Puchar Dyrektora ZKPiG w Gdańsku.

- Rozpoczęcie działalności Szkoły Muzycznej przy SP44.

- Remont- wymiana podłóg na korytarzu i w salach na II piętrze oraz malowanie płotu dookoła szkoły- przy ogromnym wsparciu Rodziców.

2002

- Wprowadzenie nowego przedmiotu do programu nauczania- Informatyka.

- I edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytania ze Zrozumieniem.

- Przystąpienie do akcji „Szkoła z klasą”.

2003

- Otrzymanie tytułu „Szkoła z klasą”.

2004/2005 Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa pan M. Barański.
2006

- Otrzymanie certyfikatu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Polskiego Towarzystwa Dysleksji- realizowanie Programu Edukacyjno- Terapeutycznego ORTOGRAFFITI.

- Realizacja projektu „Poprawa jakości edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- wspólnie z instytucjami z Litwy, Łotwy, Słowacji i Hiszpanii.

2007

- III miejsce w II Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w kategorii „Artystyczna Szkoła”.

- Uczestnictwo w programie wspomagania walki z dysleksją „Czytamy Razem”.

- Uczestnictwo w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.

2009

- Udział w programie „Adopcje Roślin” Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku- zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły

2010

Dzięki pomocy stowarzyszeniu Kiwanis, uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z zainstalowanej windy.

2011

- Odwiedziny grupy uczniów z Litwy w ramach programu Comenius.

2012 - Otwarcie szkolnego placu zabaw
2013  Otwarcie nowego boiska szkolnego.
2016  Przystąpienie do programu "Szkoła na widelcu" oraz remont kuchni.
2017/2018  Udział w projektach DC Edukacji, wzbogacono bazę o tablety oraz zestawy do robotyki.
2018/2019 Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa pani Małgorzta Szczepańska=Stankiewicz.
2019  Wymiana świetlików na klatkach schodowych.
 2020  Remont kapitalny sali gimnastycznej, szatni, klas do fizyki i chemi oraz klas językowych.