NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW I WYCHOWAWCY KLAS

 

Nazwisko, Imię

PRZEDMIOT

Rubanowicz Anna

Edukacja przedszkolna; wychowawca - Klasa 0a

Popławska Magdalena

Nauczyciel wspomagający, klasa 0a

Jereczek Monika

Świetlica; Klasa 0a

Ciecholewska Joanna

Edukacja wczesnoszkolna; wychowawca - Klasa 1a

Małgorzata Barańska

Nauczyciel wspomagający, klasa 1a

Kondrakiewicz Jolanta

Edukacja wczesnoszkolna; wychowawca - Klasa 2b

Janik Monika

Edukacja wczesnoszkolna; wychowawca - Klasa 2a

Grzonka-Lange Katarzyna

Nauczyciel wspomagający, klasa 2a

Urbanowicz-Gałusza Iwona

Edukacja wczesnoszkolna; wychowawca - Klasa 2b

Prejs Wiesława

Nauczyciel wspomagający, klasa 2b

Szachmytowska Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna; wychowawca - Klasa 3a

Mitoraj-Hebel Agnieszka

Nauczyciel wspomagający, klasa 3a

Mechler Halina

Edukacja wczesnoszkolna; wychowawca - Klasa 3b

Iwanowska Aleksandra

Nauczyciel wspomagający, klasa 3b

Kurylak Magdalena

Nauczyciel j. angielskiego; wychowawca - Klasa 4a

Rumińska Justyna

Nauczyciel wspomagający, klasa 4a

Ewelina Majkowska

Nauczyciel matematyki; wychowawca - Klasa 4b

Waldowska Aleksandra

Nauczyciel wspomagający, klasa 4b

Karczewska Monika

Nauczyciel j. polskiego; wychowawca - Klasa 5a

Nowicka Mirosława

Nauczyciel wspomagający, klasa 5a

Zaborowska Paulina

Nauczyciel matematyki, klasa 5b

Bonarska Renata

Nauczyciel plastyki, techniki; wychowawca - klasa 6a

Światkowski Jacek

Nauczyciel wf; wychowawca - klasa 6b

Kalinowski Igor

Nauczyciel wspomagający, klasa 6b

Piłasiewicz Ireneusz

Nauczyciel j. polskiego; wychowawca - klasa 6c

Gach Jacek

Nauczyciel wspomagający, klasa 6c

Kleinschmidt Anita

 Nauczyciel j. polskiego; wychowawca - klasa 7a

Dunajska Daria 

Nauczyciel wspomagający, klasa 7a

Wójcik Tomasz

Nauczyciel historii; wychowawca - klasa 7b

Żyźniewski Piotr

Nauczyciel wspomagający, klasa 7b

Browarczyk Ewa

Nauczyciel j. polskiego; wychowawca - klasa 7c

Turska Barbara

Nauczyciel wspomagający, klasa 7c

Burczyk Agata

Wychowawca klasy 7e

Wasiłowicz Magdalena

Nauczyciel wf; wychowawca - klasa 8a

Sierosławska-Wróbel Agnieszka

Nauczyciel wspomagający, klasa 8a

Olszewska Agnieszka

Nauczyciel przyrody, biologii; wychowawca - klasa 8b

Czekalska Beata

Nauczyciel wspomagający, klasa 8b

Barański Maciej

Nauczyciel geografia; wychowawca - klasa 8c

Zdrojewska Katarzyna

Nauczyciel wspomagający, klasa 8c

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY

M. Karczewska,  A. Kleinschmidt, H. Mechler, E. Browarczyk

Nauczyciele j. polskiego

M. Kurylak, A. Rubanowicz, H. Suska, I. Siemczonek, D. Gałkowska

Nauczyciel j. angielskiego;

Raduszkiewicz

Nauczyciel j. hiszpańskiego

A. Majewska-Skrzyniarz

Nauczyciel historii;

T. Wójcik

Nauczyciel historii i WOS;

P. Bielinis, I. Piłasiewicz, W. Brzeski, J. Światkowski,  M. Wasiłowicz, P. Kirszenstein

Nauczyciel wf;

M. Szczepańska-Stankiewicz, I. Kalinowski

Nauczyciel muzyki

J. Możejewska-Kruk E. Majkowska, P. Zaborowska

Nauczyciel matematyki

 M. Stopikowska, P. Żyźniewski, B. Kierzak

Nauczyciel religii

T. Włodarczyk

Nauczyciel chemii

N. Pałucka

Nauczyciel fizyki

A. Olszewska

Nauczyciel biologii, przyrody;

M. Barański

Nauczyciel geografii;

R. Bonarska

Nauczyciel plastyki, techniki;

E. Kwiatkowska, I. Piłasiewicz

Nauczyciel informatyki

J. Kondrakiewicz

Nauczyciel EDB

A. Hałagida

Bibliotekarz

J. Derewecka

wdż