rodzice obradują przy stole

Informujemy, iż dnia 14.09.20201 r. powołano nowe Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Paweł Kosmalski - Przewodniczący Rady Rodziców 

Anita Lewandowska - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców 

Rada Rodziców: RRsp44@wp.pl 


SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

UWAGA! NOWY NUMER KONTA WAŻNY OD WRZEŚNIA 2021

NOWE KONTO NR. 88 1050 1764 1000 0097 4389 0486  ING BANK ŚLĄSKI


Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzono rabaty dla rodziców wpłacających składki z góry:

  • 10% przy zapłacie za cały semestr  (wpłata odpowiednio do dnia 31.10.2021 r. i 14.02.2022 r.)
  • 20% przy zapłacie za cały rok (wpłata do 31.10.2021 r.)

W związku z powyższym wysokość składek w bieżącym roku szkolnym wynosi:

  • Miesięczna składka  -  10 zł
  • Jednorazowa składka za cały  I semestr wpłacona do dnia 31.10.2021 r. -  45 zł
  • Jednorazowa składka za cały II semestr wpłacona do dnia 14.02.2021 r. - 45 
  • Jednorazowa składka za cały rok wpłacona do dnia 31.10.2021 r.  - 80 zł

Składki zebrane przez skarbników klasowych prosimy wpłacać na powyższe konto wpisując imię i nazwisko ucznia oraz klasa do której uczęszcza bądź w Sekretariacie Szkoły na ręce Pani Iwony Kuś.