rodzice obradują przy stole

Informujemy, iż dnia 14.09.2022 r. powołano nowe Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Patrycja Banaszek-Musialska - Przewodniczący Rady Rodziców 

Anita Lewandowska - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców 

Paweł Kosmalski - Skarbnik

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy bardzo za Wasze dotychczasowe wpłaty i zaangażowanie.

Wpłacone środki na Radę Rodziców wykorzystywane są na uatrakcyjnienie pobytu dzieci w szkole i polepszenie funkcjonowania szkoły. Z tych zasobów pokrywamy wydatki na nagrody dla uczniów, atrakcje, niestandardowe pomoce edukacyjne, finansujemy konkursy, zakupy książek na nagrody, wspieramy uczniów w trudnych sytuacjach życiowych, współfinansujemy ciekawe pomysły klas.

Pieniądze idą za naszymi uczniami i są one dla Nich, aby szkoła nie była tylko budynkiem do nauki, ale żywym i atrakcyjnym miejscem, w którym można realizować pasje i zdobywać rozmaite umiejętności.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

88 1050 1764 1000 0097 4389 0486

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 44,

Jagiellońska 24, 80-366 Gdańsk

Tytuł przelewu:

imię i nazwisko ucznia/uczniów, klasa

Wpłat można również dokonywać w sekretariacie szkoły i skarbników klasowych.

Suma wpłaty rodzica/opiekuna zostanie równo podzielona na klasy do których uczęszczają Jego  dzieci.

Dobrowolne składki na rok szkolny 2022/2023 RR ustaliła następująco:

100 zł -  na pierwsze dziecko

80 zł -  na drugie dziecko

60 zł  - na trzecie dziecko

0 zł -  na czwarte i kolejne dzieci

Każda kwota mile widziana!

Prosimy piszcie w sprawach ważnych dla  Was i dla Waszych dzieci, liczymy na pomysły i współpracę ! 
Poszukujemy sponsorów!

 

Adres email:

 sp44gdansk.rr@gmail.com