rada-rodzicow-177458.jpg [miniatura]

W skład Rady Rodziców przy SP 44 w Gdańsku wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego. 

Prezydium Rady Rodziców na rok 2023/2024 :

Anita Lewandowska - Przewodniczący Rady Rodziców 

Natalia Sobańska - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców 

Paweł Kosmalski - Skarbnik

Członkowie: Monika Olczak, Monika Maślak, Rafał Głowacki, Dagmara Gajewska-Rachowska

Szanowni Państwo!

Dziękujemy bardzo za Wasze dotychczasowe wpłaty i zaangażowanie.
Nakłady przekazywane na Radę Rodziców wykorzystywane są na finansowanie lub współfinansowanie wydatków służących całej społeczności szkolnej. Z tych zasobów pokrywamy koszty nagród dla uczniów, festyny, niestandardowe pomoce edukacyjne, finansujemy konkursy, zakupy książek na nagrody, wspieramy uczniów w trudnych sytuacjach życiowych, współfinansujemy ciekawe pomysły klas.

Pieniądze idą za naszymi uczniami i są one dla Nich, aby szkoła nie była tylko budynkiem do nauki, ale żywym i atrakcyjnym miejscem, w którym można rozwijać pasje i zdobywać rozmaite umiejętności.

Oczekujemy na Państwa sugestie i uwagi. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

88 1050 1764 1000 0097 4389 0486

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 44,

Jagiellońska 24, 80-366 Gdańsk

Tytuł przelewu:

imię i nazwisko ucznia/uczniów, klasa


Dobrowolne składki na rok szkolny 2023/2024 RR ustaliła następująco:

100 zł -  na pierwsze dziecko

80 zł -  na drugie dziecko

60 zł  - na trzecie dziecko

0 zł -  na czwarte i kolejne dzieci

Każda kwota mile widziana!

Prosimy piszcie w sprawach ważnych dla  Was i dla Waszych dzieci, liczymy na pomysły i współpracę ! 
Poszukujemy sponsorów!

 

Adres e-mail:

 sp44gdansk.rr@gmail.com