INFORMACJA O OBIADACH W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

PRZED UISZCZENIEM WPŁATY NA CZERWIEC PROSZĘ UZGODNIĆ Z INTENDENTKĄ DOKŁADNĄ KWOTĘ !!!

obiady-jadlospis-185407.jpg

Zapisy na obiady szkolne można dokonać poprzez podpisanie umowy dostępnej u intendentki lub na stronie internetowej oraz sekretariacie szkoły.

Za nieterminowe dokonywanie opłat naliczone zostają ustawowe odsetki!

       

Od dnia 01. 09.2023 r obowiązuje Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania na dole strony.

Koszt obiadu klasy O-VIII wynosi 6,00 złldzień

Sniadanie i podwieczorek dla kl.” O” wynosi 5,00 zł/dzień

ABY SPOŽYWAĆ OBIADY OD MIESIĄCA WRZEŚNIA NALEŽY DOSTARCZYĆ DOKŁADNIE UZUPEŁNIONĄ UMOWĘ OBIADOWĄ DO DN. 05.09.2023r.

ZŁOŽENIE UMOWY PO TYM TERMINIE, NIE UPOWAŻNIA DZIECKA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI OD 07.09.2023 r. TYLKO W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Nr indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku, jest AKTUALNY. Po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, nowi uczniowie otrzymają indywidualny nr konta bankowego, który jest przypisany do dziecka.

Każde dziecko będzie miało swój nr konta bankowego.

Wybrane informacje dla rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (na podstawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej)

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: v.ekman@sp44.edu.gdansk.pl

Bez zgłoszenia nie można dokonać odliczenia za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę!!! Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!!!!

WIW dwóch przypadkach system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie umowy obiadowej o wszystkie dane. Wypełnione czytelnie (pismem drukowanym) umowy należy składać w portiemi lub przesłać drogą email

Opłatę wnosimy do 10 każdego miesiąca -wyjątkiem będzie wrzesień

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły i na tablicy przy jadłospisie. Brak wpłaty na koncie do ostatniego dnia każdego miesiąca, skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem 1-go kolejnego miesiąca.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres:  v.ekman@sp44.edu.gdansk.pl

lub tel. 58 553 05 78