INFORMACJA O OBIADACH W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

OPŁATY 2020/2021:

 

klasy I-VIII

WRZESIEŃ            18 x 4,50 = 81,00

PAŹDZIERNIK       22 X 4,50 = 99,00

LISTOPAD             20 x 4,50 = 90,00

GRUDZIEŃ             16 x 4,50= 72,00

klasy „0"                22 x 4,50 =99,00

  

 

jadlospis.png

Zapisu na obiady szkolne  można dokonać poprzez podpisanie umowy, dostępnej u intendentki oraz w sekretariacie
Od dnia 01.09.2020r. obowiązuje Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania na dole strony.

Koszt obiadu wynosi 4.50 zł/dzień

Śniadanie i podwieczorek dla kl.”O” wynosi 4,50 zł/dzień

 Obiady w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynają się 7 września.

ABY SPOŻYWAĆ OBIADY OD MIESIĄCA WRZEŚNIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKŁADNIE UZUPEŁNIONĄ UMOWĘ OBIADOWĄ DO DN. 03.09.2020r. ZŁOŻENIE UMOWY PO TYM TERMINIE, NIE UPOWAŻNIA DZIECKA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI OD 07.09.2020 r. TYLKO W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

WAŻNE!

Nr indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku, są  NIEAKTUALNE. Po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, otrzymają Państwo indywidualny nr konta bankowego, który jest przypisany do Państwa dziecka. Każde dziecko będzie miało swój nr konta bankowego.

Wybrane informacje dla rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (na podstawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej).

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: sp44obiady@wp.pl  Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad! Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!!!! W tych dwóch przypadkach w przeciwnym razie system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie umowy obiadowej o wszystkie dane. Wypełnione czytelnie (pismem drukowanym) umowy należy składać w portierni lub przesłać drogą email

Opłatę wnosimy do 10 każdego miesiąca - WYJĄTKIEM JEST MIESIĄC WRZESIEŃ

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły i do sal świetlicowych. Brak wpłaty na koncie do ostatniego dnia każdego miesiąca, skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem 1-go kolejnego miesiąca.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: sp44obiady@wp.pl lub tel 58 553 05 78