INFORMACJA O OBIADACH W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

OPŁATY 2023/2024

   

 

Zapisy na obiady szkolne można dokonać poprzez podpisanie umowy dostępnej u intendentki lub na stronie internetowej oraz sekretariacie szkoły.

Opłaty za obiady szkolne:

Obiad 6zł, śniadanie i podwieczorek 5zł-zerówka               Obiad 6zł- klasy I-VIII

WRZESIEŃ 20X6zł=120zł klasa 0, 20x5zł=100zł      17x6zł=102zł klasy I-VIII

PAŹDZIERNIK 22x6zł=123zł klasa 0, 22x5zł=110zł  22x6zł=132zł klasy I-VIII

LISTOPAD       19x6zł=114zł klasa 0, 19x5zł=95zł       19x6zł=114zł  klasy I-VIII   

GRUDZIEŃ     16x6zł=96zł klasa 0, 16x5zł=80zł       16x6zł=96zł klasy I-VIII

Prosimy o dokonywanie terminowej płatności do 10-go każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe.

(Wyjątkiem jest wrzesień: obiady klas „0” od 4.IX klasy I-VIII od 7.09)

Za nieterminowe dokonywanie opłat naliczone zostają ustawowe odsetki!

       

Od dnia 01. 09.2023 r obowiązuje Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej wraz z załącznikami dostępnymi do pobrania na dole strony.

Koszt obiadu klasy O-VIII wynosi 6,00 złldzień

Sniadanie i podwieczorek dla kl.” O” wynosi 5,00 zł/dzień

Obiady w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają się 4 września klasy "O” i od 7 września klasy I-VIII

ABY SPOŽYWAĆ OBIADY OD MIESIĄCA WRZEŚNIA NALEŽY DOSTARCZYĆ DOKŁADNIE UZUPEŁNIONĄ UMOWĘ OBIADOWĄ DO DN. 05.09.2023r.

ZŁOŽENIE UMOWY PO TYM TERMINIE, NIE UPOWAŻNIA DZIECKA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI OD 07.09.2023 r. TYLKO W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Nr indywidualnych kont bankowych z zeszłego roku, jest AKTUALNY. Po podpisaniu i wprowadzeniu umowy do systemu przez intendenta, nowi uczniowie otrzymają indywidualny nr konta bankowego, który jest przypisany do dziecka.

Każde dziecko będzie miało swój nr konta bankowego.

Wybrane informacje dla rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (na podstawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej)

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres: v.ekman@sp44.edu.gdansk.pl

Bez zgłoszenia nie można dokonać odliczenia za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę!!! Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!!!!

WIW dwóch przypadkach system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie umowy obiadowej o wszystkie dane. Wypełnione czytelnie (pismem drukowanym) umowy należy składać w portiemi lub przesłać drogą email

Opłatę wnosimy do 10 każdego miesiąca -wyjątkiem będzie wrzesień

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły i na tablicy przy jadłospisie. Brak wpłaty na koncie do ostatniego dnia każdego miesiąca, skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem 1-go kolejnego miesiąca.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres:  v.ekman@sp44.edu.gdansk.pl

lub tel. 58 553 05 78