Uwaga!

KONTO SZKOŁY!

Dla osób dokonujących wpłat na rzecz uczniów i potrzeb szkoły podajemy nr konta bankowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku:

Bank Pocztowy SA Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 108, 80-241 Gdańsk
21 1320 1120 2465 4096 2000 0001


PIENIĄDZE MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACAĆ W SEKRETARIACIE U P. IWONY

 

W rubryce „tytułem” proszę podać, kto dokonuje wpłaty i na jaki cel.

 

Dziękujemy!