PIERWSZE LOGOWANIE

   log_2.pnglog_1.png

  LINK DO LOGOWANIA

  Drodzy Rodzice!

  W naszej szkole działa dziennik elektroniczny, który umożliwia Państwu na bieżąco monitorowanie postępy w nauce swoich dzieci, logując się do e-dziennika zupełnie bezpłatnie. Jedynym warunkiem jest złożenie w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy formularza danych osobowych koniecznych do utworzenia konta rodzica. Poniżej krótka instrukcja jak korzystać z tej funkcjonalności.

  INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA

  NAJCZĘSTSZE PROBLEMY Z LOGOWANIEM

  APLIKACJA MOBILNA

  USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

  KONTO RODZICA

  INSTRUKCJA DLA RODZICA

  • WYCHOWAWCA KLASY WPROWADZA PODANE PRZEZ RODZICA DANE: ADRES E-MAIL (PRYWATNY), W PRZYPADKU GDY  W SZKOLE JEST RODZEŃSTWO WARTO PODAĆ PESEL, PONIEWAŻ BEZ NIEGO WYGENERUJĄ SIĘ OSOBNE KONTA DO KAŻDEGO UCZNIA
  • RODZIC OTWIERA STRONĘ POD ADRESEM: https://www.edu.gdansk.pl/Strony/GPE.aspx LUB NA STRONIE SZKOŁY WYBIERAMY OBRAZEK Z LOGIEM GPE
  • NALEŻY KLIKNĄĆ "ZALOGUJ"
  • RODZIC KLIKA NA  "PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO KONTA" I WYSYŁA LINK NA SWOJĄ POCZTĘ
  • PO KLIKNIĘCIU  LINKU AKTYWACYJNEGO I UTWORZENIU HASŁA, GENERUJĄ PAŃSTWO W SYSTEMIE SWÓJ LOGIN

   

  HASŁO NIE POWINNO ZAWIERAĆ WŁASNEGO IMIENIA I NAZWISKA,

  POWINNO MIEĆ WIĘCEJ NIŻ 8 ZNAKÓW,

  ZAWIERAĆ JEDNĄ WIELKĄ LITERĘ,

  JEDNĄ CYFRĘ,

  JEDEN ZNAK: @, #, & LUB +

  PO ZALOGOWANIU SIĘ, NALEŻY WYBRAĆ ZAZNACZONE POLE

  KONTO UCZNIA

  • LOGIN UCZENIA GENERUJE SIĘ  PO WPROWADZENIU JEGO DANYCH DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
  • SYSTEM NIE TWORZY HASEŁ, NALEŻY JE WYGENEROWAĆ SAMODZIELNIE
  • UCZEŃ PODAJE WYCHOWAWCY SWÓJ PRYWATNY E-MAIL,
  • PO WPROWADZENIU ADRESU E-MAIL DO SYSTEMU, UCZEŃ KLIKA "PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO KONTA" I POSTĘPUJE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, KTÓRA SIĘ WYŚWIETLI

   

   

  Bardzo ważne!!!

  Dziennik elektroniczny - zgody!

   

  Informuję, iż Rodzice chcący korzystać z dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia

  OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

  Rodzice, którzy nie wypełnili do tej pory tego oświadczenia, a chcieliby korzystać z dziennika elektronicznego, proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu BEZPOŚREDNIO DO SEKRETARIATU SP44 w Gdańsku!

  Przypominam jednocześnie, iż nie ma obowiązku korzystania z dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych!

  W razie jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem z dziennika elektronicznego,

  zwłaszcza przy pierwszym logowaniu,

  proszę o kontakt mailowy: FORMULARZ ZGŁASZANIA PROBLEMÓW

   W wiadomości należy podać następujące informacje:

  • z czym jest problem (konto rodzica, czy ucznia)
  • podpisać się imieniem i nazwiskiem;
  • pod spodem dopisać:
   imię i nazwisko swojego dziecka;
   jego numer pesel (w celu weryfikacji państwa tożsamości);
   oraz symbol klasy, do której dziecko uczęszcza (np. 6A)

   

  UWAGA!

  Hasło wygasa co 30 lub 60 dni, należy wtedy przeprowadzić procedurę odzyskiwania hasła.

  Uczniowie powinni podać wychowawcy swój prywatny adres e-mail, na który zostanie przysłany link aktywacyjny.