DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44

 MGR MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA-STANKIEWICZ

WICEDYREKTORZY:

 

MGR KATARZYNA SZYSZKA;

 MGR MAGDALENA KURYLAK

bukiet kwiatów