DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44

 MGR MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA-STANKIEWICZ

WICEDYREKTORZY:

 

MGR KATARZYNA SZYSZKA;

 MGR JOLANTA MOŻEJEWSKA-KRUK

kwiaty_007.gif