Szkoła Podstawowa Nr 44 w Gdańsku jest utrzymywane ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Gdańsk.
Szkoła jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Gdańsk.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Miasta Gdańsk. Szkoła posiada: środki trwałe, budynek przy ulicy Jagiellońskiej 24, wyposażenie oraz księgozbiór.