Stypendium naukowe dla wybitnie zdolnych uczniów

 

Kryteria przyznawania stypendium naukowego dla wybitnie zdolnychuczniów

 

Kandydat do stypendium powinien:

 1. osiągnąćnajwyższe w szkole wyniki w nauce (oceny nie niższe niż dobre)
 2. osiągnąćsukcesy w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych.

O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna powołana przedyrektora szkoły.

 

Nagroda Dyrektora Szkoły - uczeń kończący klasę VI

 

Nagrodę dyrektora szkoły może otrzymać uczeń, który:

 1. osiągnąłcelujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
 2. otrzymałwzorową ocenę z zachowania,
 3. wyróżnił sięw pracy społecznej na rzecz szkoły - aktywnie i z inicjatywą uczestniczył wpracach Samorządu Uczniowskiego,
 4. reprezentowałszkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych,sportowych.

  

Kryteria przyznawania Nagrody Dyrektora Szkoły dla ucznia klasy VI

Nagroda imienia Adama Mickiewicza dla najlepszego absolwenta szkoły (medal i nagrodapieniężna)

Nagrodę im. Adama Mickiewicza może otrzymać uczeń, który:

 1. osiągnąłcelujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
 2. otrzymałwzorową ocenę z zachowania,
 3. wyróżnił sięw pracy społecznej na rzecz szkoły - aktywnie i z inicjatywą uczestniczył wpracach Samorządu Uczniowskiego,
 4. reprezentowałszkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych,sportowych na szczeblu wojewódzkim,
 5. brałudział w Konkursie Wiedzy o Adamie Mickiewiczu na terenie szkoły i zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.

Rada Pedagogiczna Samorząd Uczniowski mogą zgłaszać uczniów - kandydatów donagród przyznawanych przez organa nadrzędne szkoły.