NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY

PRZEDMIOT

M. Karczewska,  A. Kleinschmidt, H. Mechler, E. Browarczyk

Nauczyciele j. polskiego

M. Kurylak, A. Rubanowicz, H. Suska, I. Siemczonek, D. Gałkowska

Nauczyciel j. angielskiego;

Raduszkiewicz

Nauczyciel j. hiszpańskiego

A. Majewska-Skrzyniarz

Nauczyciel historii;

T. Wójcik

Nauczyciel historii i WOS;

P. Bielinis, I. Piłasiewicz, W. Brzeski, J. Światkowski,  M. Wasiłowicz, P. Kirszenstein

Nauczyciel wf;

M. Szczepańska-Stankiewicz, I. Kalinowski

Nauczyciel muzyki

J. Możejewska-Kruk E. Majkowska, P. Zaborowska

Nauczyciel matematyki

 M. Stopikowska, P. Żyźniewski, B. Kierzak

Nauczyciel religii

T. Włodarczyk

Nauczyciel chemii

N. Pałucka

Nauczyciel fizyki

A. Olszewska

Nauczyciel biologii, przyrody;

J. Światkowski

Nauczyciel geografii;

R. Bonarska

Nauczyciel plastyki, techniki;

E. Kwiatkowska, I. Piłasiewicz

Nauczyciel informatyki

J. Kondrakiewicz

Nauczyciel EDB

A. Hałagida

Bibliotekarz

J. Derewecka

wdż