wielki-maraton-czytelniczy-123388.jpg

wielki-maraton-czytelniczy-123387.jpg

wielki-maraton-czytelniczy-84920.jpg [miniatura]

WIELKI  MARATON  CZYTELNICZY

 

Jest to ogólnopolski konkurs czytelniczy, który odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 W naszej szkole przeprowadzany jest w trzech grupach wiekowych:

  • „Spotkacie nowych przyjaciół” dla klas II – III
  • „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla klas IV – VI
  • „W lustrze książki” dla klas VII – VIII

 Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
  • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
  • budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury

 

Wielki Maraton Czytelniczy to konkurs, który polega na przeczytaniu w ciągu roku szkolnego siedmiu lektur z listy podanej przez komisję konkursową. Następnie po przeczytaniu lektury dzieci i młodzież piszą test, który składa się z 20 zadań dotyczących przeczytanej lektury. W konkursie zliczane są punkty za wszystkie testy, ale można brać w nim udział po przeczytaniu wybranych lektur.

 

 

Szkolni koordynatorzy konkursu

 

Monika Karczewska

Aleksandra Hałagida