Rada szkoły nie została powołana, podobne funkcje pełni Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rade Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych ( po jednym z każdego oddziału );

§8

  1. Dozadań i kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności reprezentowanie ogółu rodziców wobec dyrektora, rady pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły.
  2. Zasadyutworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
  3. RadaRodziców uchwala regulamin swojej działalności. (załącznik nr 2)