Projekt „Nowoczesna edukacja dla różnorodnej klasy: przygotowanie do przyszłości” realizowany będzie w naszej szkole w terminie od września 2023 do marca 2025 roku.

     W programie bierze udział 18 osób – nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele współorganizujący kształcenie, nauczyciele świetlicy, nauczyciel oddziału przedszkolnego, rehabilitant, psycholog, sekretarz szkoły. Uczestnicy wezmą udział w kursach metodycznych oraz kursie językowym, przeprowadzanych w szkołach w Hiszpanii, Czechach, we Włoszech i Francji.

     Tematyka kursów wybranych przez uczestników dotyczyć będzie:

  • pracy z grupą, rozumienia procesów grupowych, rozwiązywania konfliktów, budowania atmosfery tolerancji, zrozumienia i współpracy;
  • rozwijania kluczowych kompetencji u uczniów m.in.: kreatywności, krytycznego myślenia, współpracy i komunikacji;
  • wykorzystywania różnych technik pracy ze stresem;
  • wykorzystywania narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce szkolnej, wspierających i uatrakcyjniających proces edukacji oraz przydatnych do nauki języka i integracji migrantów;
  • wzmocnienia kompetencji językowych nauczycieli.

     Udział w kursach umożliwi realizację założonych celów, tj.:

  • rozwinięcie umiejętności efektywnej pracy edukacyjno-wychowawczej w klasie zróżnicowanej kulturowo w celu adaptacji nowych uczniów do istniejącego systemu organizacyjnego szkoły;
  • pogłębienie nauczycielskiej umiejętności pracy ze stresem, udzielania wsparcia i pierwszej pomocy psychologicznej uczniom w kryzysie emocjonalnym oraz pozostającym w stanie traumy powojennej;
  • poszerzenie umiejętności stosowania nowych technologii IT w celu przekazywania wiedzy w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych każdego dziecka;
  • wzmocnienie kompetencji językowych nauczycieli i administracji, w szczególności pod kątem komunikacji.